Vesti

,,Porodična mlekara Veličković’’ je jedna od dobitnika grantova u okviru inicijative ,,Opremi, zaposli, pokreni” Evropskog PROGRES-a

Kao rezultat ovog projekta, mlekara je dobila rashladnu komoru sa pokretnim liftom koja je već stavljena u funkiciju. Mlekara će sprovesti niz društveno odgovornih projekata, tako da će lokalna zajednica imati direktnu korist od ove podrške kroz sprovođenje ekoloških akcija i doniranje proizvoda socijalno najugroženijim članovima zajednice.